Poème-France.com

Poeme : La NuitLa Nuit

Je passe mes nuits a rêvé que tu m’embrasse,
Que tu m’enlace,
Que tu me touche,
Avec tes mains si douces

J’ai besion de toi,
Dans mes bras,
J’ai froid,
Je te veux près de moi
Elodie P.

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pasə mε nɥiz- a ʁεve kə ty mɑ̃bʁasə,
kə ty mɑ̃lasə,
kə ty mə tuʃə,
avεk tε mɛ̃ si dusə

ʒε bəzjɔ̃ də twa,
dɑ̃ mε bʁa,
ʒε fʁwa,
ʒə tə vø pʁε də mwa