Poème-France.com

Poeme : Si J’Étais…Si J’Étais…

Si j’étais une couleur,
J’en serais une pleine de bonheur,
Car j’en ai besoin au fond de mon cœur.

Si j’étais un élément,
Je serais le vent,
Car je tempête facilement.

Si j’étais un instrument,
J’en serais un à vent,
Car j’ai besoin de souffler de temps en temps.

Si j’étais un nuage,
Je ne serais que de passage,
Car ils grisent mes pages.

Si j’étais une invention,
Je serais pleine d’affection,
Car je suis pleine d’attention.

Si j’étais une blessure,
Je serais une fissure,
Car tu ne m’as rien fait subir d’aussi dur.

Si j’étais une année,
Je serais celle passée,
Car trop de personnes ont trépassées.

Si j’étais une douleur,
Je serais une qui fait mal au cœur,
Car c’est d’elle dont j’ai le plus peur.

Si j’étais un fruit,
Je serais un kiwi,
Car je suis pleine de vie !
Espoir...

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒetεz- ynə kulœʁ,
ʒɑ̃ səʁεz- ynə plεnə də bɔnœʁ,
kaʁ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃ o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ.

si ʒetεz- œ̃n- elemɑ̃,
ʒə səʁε lə vɑ̃,
kaʁ ʒə tɑ̃pεtə fasiləmɑ̃.

si ʒetεz- œ̃n- ɛ̃stʁymɑ̃,
ʒɑ̃ səʁεz- œ̃n- a vɑ̃,
kaʁ ʒε bəzwɛ̃ də sufle də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃.

si ʒetεz- œ̃ nɥaʒə,
ʒə nə səʁε kə də pasaʒə,
kaʁ il ɡʁize mε paʒə.

si ʒetεz- ynə ɛ̃vɑ̃sjɔ̃,
ʒə səʁε plεnə dafεksjɔ̃,
kaʁ ʒə sɥi plεnə datɑ̃sjɔ̃.

si ʒetεz- ynə blesyʁə,
ʒə səʁεz- ynə fisyʁə,
kaʁ ty nə ma ʁjɛ̃ fε sybiʁ dosi dyʁ.

si ʒetεz- ynə ane,
ʒə səʁε sεllə pase,
kaʁ tʁo də pεʁsɔnəz- ɔ̃ tʁepase.

si ʒetεz- ynə dulœʁ,
ʒə səʁεz- ynə ki fε mal o kœʁ,
kaʁ sε dεllə dɔ̃ ʒε lə plys pœʁ.

si ʒetεz- œ̃ fʁɥi,
ʒə səʁεz- œ̃ kiwi,
kaʁ ʒə sɥi plεnə də vi !