Poème-France.com

Poeme : Verre D’EspoirVerre D’Espoir

L’habile expert a réuni nos deux Gamètes,
En un puzzle chromosomique.
Sous sa loupe il tire des plans sur la comète :
Le zygote microscopique.
Une, deux puis quatre, la cellule se scinde :
Mystère si bien encodé,
Grain de sable incluant les plans de la bastide,
Patrimoine sur fil brodé.
Au soir de notre vie croît le bourgeon d’amour,
Comblant le désir parental.
L’œil de l’homme averti observe son contour,
Fragile comme le cristal.
Il fixe l’embryon d’espoir sous le vitrage,
Scrutant impuissant le miracle.
C’est un code secret Divin qu’il dévisage,
Sous ses yeux jaillit le spectacle.
A la troisième aube dans le nid de silice,
L’heure est venue de l’en extraire.
Il l’aspire dans ce tunnel où il coulisse,
Que l’on surnomme cathéter.
Invisible est l’enfant au cour de ce voyage,
Au milieu de ce petit tube.
Dans le nid de chair l’a déposé l’homme sage,
J’ai prié pour qu’il ne titube.
Incertitude et espoir dans son œil se mêlent.
Sachant que sa tache s’achève,
Il laisse au hasard que nature l’on appelle,
Humblement prendre la relève.
Le chemin vers la vie est encore bien long.
Douce est la musique en sourdine.
Il s’éloigne en pensant à ce frêle oisillon,
Espérant qu’il prenne racine.

Verre d’espoir (Frédéric Guillem, Mars 2011)
Fredguillem

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

labilə εkspεʁ a ʁeyni no dø ɡamεtə,
ɑ̃n- œ̃ pyzlə kʁomozɔmikə.
su sa lupə il tiʁə dε plɑ̃ syʁ la kɔmεtə :
lə ziɡɔtə mikʁɔskɔpikə.
ynə, dø pɥi katʁə, la sεllylə sə sɛ̃də :
mistεʁə si bjɛ̃ ɑ̃kɔde,
ɡʁɛ̃ də sablə ɛ̃klɥɑ̃ lε plɑ̃ də la bastidə,
patʁimwanə syʁ fil bʁɔde.
o swaʁ də nɔtʁə vi kʁwa lə buʁʒɔ̃ damuʁ,
kɔ̃blɑ̃ lə deziʁ paʁɑ̃tal.
lœj də lɔmə avεʁti ɔpsεʁvə sɔ̃ kɔ̃tuʁ,
fʁaʒilə kɔmə lə kʁistal.
il fiksə lɑ̃bʁiɔ̃ dεspwaʁ su lə vitʁaʒə,
skʁytɑ̃ ɛ̃pɥisɑ̃ lə miʁaklə.
sεt- œ̃ kɔdə sεkʁε divɛ̃ kil devizaʒə,
su sεz- iø ʒaji lə spεktaklə.
a la tʁwazjεmə obə dɑ̃ lə nid də silisə,
lœʁ ε vənɥ də lɑ̃n- εkstʁεʁə.
il laspiʁə dɑ̃ sə tœ̃nεl u il kulisə,
kə lɔ̃ syʁnɔmə katete.
ɛ̃viziblə ε lɑ̃fɑ̃ o kuʁ də sə vwajaʒə,
o miljø də sə pəti tybə.
dɑ̃ lə nid də ʃεʁ la depoze lɔmə saʒə,
ʒε pʁje puʁ kil nə titybə.
ɛ̃sεʁtitydə e εspwaʁ dɑ̃ sɔ̃n- œj sə mεle.
saʃɑ̃ kə sa taʃə saʃεvə,
il lεsə o-azaʁ kə natyʁə lɔ̃n- apεllə,
œ̃bləmɑ̃ pʁɑ̃dʁə la ʁəlεvə.
lə ʃəmɛ̃ vεʁ la vi εt- ɑ̃kɔʁə bjɛ̃ lɔ̃.
dusə ε la myzikə ɑ̃ suʁdinə.
il selwaɲə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a sə fʁεlə wazijɔ̃,
εspeʁɑ̃ kil pʁεnə ʁasinə.

veʁə dεspwaʁ (fʁedeʁik ɡjεm, maʁs dø milə ɔ̃zə)