Poème-France.com

Poeme : Si Beau…Si Beau…

Je veux ton bonheure
Et tu me lance ton malheure
Je veux un sourir
Et tu me lance que tu veux mourir

J’ai reve que la neige brulait
J’ai reve que le soleil fondait
J’ai reve que tu me pardonnait
J’ai reve ce qu’il n’arrivera jamais

Tu es la seule personne que j’aime
Tu es la seule personne qui comte
Tu es la seule personne qui m’aime
Tu es la seule personne qui s’en rend pas comte
Missy_Kally

PostScriptum

C’est pour toi miss, oui je t’aime ! ! ! ! ! ! Comme ma famille ! ! ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø tɔ̃ bɔnəʁ
e ty mə lɑ̃sə tɔ̃ maləʁ
ʒə vøz- œ̃ suʁiʁ
e ty mə lɑ̃sə kə ty vø muʁiʁ

ʒε ʁəvə kə la nεʒə bʁylε
ʒε ʁəvə kə lə sɔlεj fɔ̃dε
ʒε ʁəvə kə ty mə paʁdɔnε
ʒε ʁəvə sə kil naʁivəʁa ʒamε

ty ε la sələ pεʁsɔnə kə ʒεmə
ty ε la sələ pεʁsɔnə ki kɔmtə
ty ε la sələ pεʁsɔnə ki mεmə
ty ε la sələ pεʁsɔnə ki sɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔmtə