Poème-France.com

Poeme : Notre PèreNotre Père

Notre père qui est Motard
Prend bien soin de nous
Evite aux jeunes
Les arbres, les voitures inconscientes
Qui trop souvent nous percutent :
Notre père qui est Motard
Trouve nous un abri
Pour réchauffer
Quand l’hiver il fait froid,
Que la pluie nous a trempée
Que la bécane ne veut plus péter…
Notre père qui est Motard
Montre nous les belles routes
Fais que l’ont soient de bons pélerins
Evite nous civières et cimetières
Notre père qui est Motard
Prend soins de nous
Faisons route ensemble
Cote à cote Autos et Motos
Notre père qui est Motard
Retarde pour nous
La concentration Eternelle

Baladin « Pour mes 3 fils Motards »
Baladin

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔtʁə pεʁə ki ε mɔtaʁ
pʁɑ̃ bjɛ̃ swɛ̃ də nu
əvitə o ʒənə
lεz- aʁbʁə, lε vwatyʁəz- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə
ki tʁo suvɑ̃ nu pεʁkyte :
nɔtʁə pεʁə ki ε mɔtaʁ
tʁuvə nuz- œ̃n- abʁi
puʁ ʁeʃofe
kɑ̃ livεʁ il fε fʁwa,
kə la plɥi nuz- a tʁɑ̃pe
kə la bekanə nə vø plys pete…
nɔtʁə pεʁə ki ε mɔtaʁ
mɔ̃tʁə nu lε bεllə ʁutə
fε kə lɔ̃ swae də bɔ̃ peləʁɛ̃
əvitə nu sivjεʁəz- e simətjεʁə
nɔtʁə pεʁə ki ε mɔtaʁ
pʁɑ̃ swɛ̃ də nu
fəzɔ̃ ʁutə ɑ̃sɑ̃blə
kɔtə a kɔtə otoz- e mɔto
nɔtʁə pεʁə ki ε mɔtaʁ
ʁətaʁdə puʁ nu
la kɔ̃sɑ̃tʁasjɔ̃ ətεʁnεllə

baladin « puʁ mε tʁwa fis mɔtaʁds »