Poème-France.com

Poeme : Un Cadeau PrécieuxUn Cadeau Précieux

Mon bébé, j’ai quelque chose de très précieux à t’offrir
Dans tes mains ouvertes tu ne peux le tenir
Si tu le brises il risque fort de mourir
Si tu le chéris il se mettra à frémir
Si tu lui offres ton amour il me donnera le sourire
Si tu le détruis il ne pourra que souffrir
Alors offre moi le tien et laisse le charme agir
Tu te demandes bien de quoi il peut s’agir
Eh bien ouvre moi le tien et vois mon regard luire
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ bebe, ʒε kεlkə ʃozə də tʁε pʁesjøz- a tɔfʁiʁ
dɑ̃ tε mɛ̃z- uvεʁtə- ty nə pø lə təniʁ
si ty lə bʁizəz- il ʁiskə fɔʁ də muʁiʁ
si ty lə ʃeʁiz- il sə mεtʁa a fʁemiʁ
si ty lɥi ɔfʁə- tɔ̃n- amuʁ il mə dɔnəʁa lə suʁiʁə
si ty lə detʁɥiz- il nə puʁʁa kə sufʁiʁ
alɔʁz- ɔfʁə mwa lə tjɛ̃ e lεsə lə ʃaʁmə aʒiʁ
ty tə dəmɑ̃də bjɛ̃ də kwa il pø saʒiʁ
ε bjɛ̃ uvʁə mwa lə tjɛ̃ e vwa mɔ̃ ʁəɡaʁ lɥiʁə