Poème-France.com

Poeme : La Nuit Enfin FiniLa Nuit Enfin Fini

Je pleure toute la nuit
Toi tu reve et tu souris
Cela ne peut plus durer
Une nuit surement je te tuerai
Tes reves alors serons finis
Et comme je me tuerai aussi
Je n aurai plu d insomnie
Et nos deus cadavres reunis
Dormiront ensemble dans le grand lit.
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə plœʁə tutə la nɥi
twa ty ʁəvə e ty suʁi
səla nə pø plys dyʁe
ynə nɥi syʁəmɑ̃ ʒə tə tɥəʁε
tε ʁəvəz- alɔʁ səʁɔ̃ fini
e kɔmə ʒə mə tɥəʁε osi
ʒə εn oʁε ply de ɛ̃sɔmni
e no døs kadavʁə- ʁəni
dɔʁmiʁɔ̃ ɑ̃sɑ̃blə dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ li.