Poème-France.com

Poeme : Petite HistoirePetite Histoire

Il etait une fois un Garcon qui naquit avec une grave maladie incurable.
Vers ses 18 ans il decida de sortir seul et demanda la permission a sa mere que le laissa sortir avec inquietude.
Il alla dans le centre commercial de sa ville.
Passant devant la vitrine d’un magasin de musique, il vit la plus belle Fille qu’il n’ait jamais vu y travailler.
Il crut voir un ange.
Il se decida donc d’entrer dans le magasin et s’approcha de comptoir où etait la Fille.
Celle d’une douce voix lui demanda : « que puis-je faire pour t’aider ? »
Le Garcon tout tremblant, pris un CD au hasard et le lui donna.
Elle alla dans l’arriere boutique pour emballer le CD puis revins pour le lui donner. Le Garcon pris le CD et se sauva.
Jours apres jours il revenait pour la voir et achetais toujours un CD.
Puis un jours la Fille vit que le garcon ne passait plus chercha à avoir son numero du Garcon.
Elle appela alors et tomba sur la mere.
Elle demanda alors : « Puis-je parler a votre fils s’il vous plait ».
La mere lui repondit en pleurant : « il est mort il y a peu a cause de sa maladie. »
La Fille raccrocha le telephone toute triste.
La mere, apres ca, decida alors d’aller dans la chambre du Garcon et vit tout les paquets de CD fait par la Fille.
Ils etaient tous fermé.
La mere en ouvrit un et vit un petit bout de papier tomber
. Elle le lu.
C’etait un petit mot de la Fille qui disait : « Je te trouve mignon et aimerais que tu me demandes de sortir avec toi. »
Apres avoir lu ca la mere pleura de plus fort.

La moral de l’histoire est qu’il ne faut jamais attendre que l’autre fasse le premier pas mais forcer le destin. On ne sait pas ce qu’est fait le lendemain.
Darkfee

PostScriptum

ce n’est pa un poème mais je trouve ça telment touchant


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ətε ynə fwaz- œ̃ ɡaʁkɔ̃ ki naki avεk ynə ɡʁavə maladi ɛ̃kyʁablə.
vεʁ sε diz- ɥit ɑ̃ il dəsida də sɔʁtiʁ səl e dəmɑ̃da la pεʁmisjɔ̃ a sa məʁə kə lə lεsa sɔʁtiʁ avεk ɛ̃kjətydə.
il ala dɑ̃ lə sɑ̃tʁə kɔmεʁsjal də sa vilə.
pasɑ̃ dəvɑ̃ la vitʁinə dœ̃ maɡazɛ̃ də myzikə, il vit la plys bεllə fijə kil nε ʒamε vy i tʁavaje.
il kʁy vwaʁ œ̃n- ɑ̃ʒə.
il sə dəsida dɔ̃k dɑ̃tʁe dɑ̃ lə maɡazɛ̃ e sapʁoʃa də kɔ̃twaʁ u ətε la fijə.
sεllə dynə dusə vwa lɥi dəmɑ̃da : « kə pɥi ʒə fεʁə puʁ tεde ? »
lə ɡaʁkɔ̃ tu tʁɑ̃blɑ̃, pʁiz- œ̃ se de o-azaʁ e lə lɥi dɔna.
εllə ala dɑ̃ laʁjəʁə butikə puʁ ɑ̃bale lə se de pɥi ʁəvɛ̃ puʁ lə lɥi dɔne. lə ɡaʁkɔ̃ pʁi lə se de e sə sova.
ʒuʁz- apʁə- ʒuʁz- il ʁəvənε puʁ la vwaʁ e aʃətε tuʒuʁz- œ̃ se de.
pɥiz- œ̃ ʒuʁ la fijə vit kə lə ɡaʁkɔ̃ nə pasε plys ʃεʁʃa a avwaʁ sɔ̃ nyməʁo dy ɡaʁkɔ̃.
εllə apəla alɔʁz- e tɔ̃ba syʁ la məʁə.
εllə dəmɑ̃da alɔʁ : « pɥi ʒə paʁle a vɔtʁə fis sil vu plεt ».
la məʁə lɥi ʁəpɔ̃di ɑ̃ pləʁɑ̃ : « il ε mɔʁ il i a pø a kozə də sa maladi. »
la fijə ʁakʁoʃa lə təlεfɔnə tutə tʁistə.
la məʁə, apʁə- ka, dəsida alɔʁ dale dɑ̃ la ʃɑ̃bʁə dy ɡaʁkɔ̃ e vit tu lε pakε də se de fε paʁ la fijə.
ilz- ətε tus fεʁme.
la məʁə ɑ̃n- uvʁi œ̃n- e vit œ̃ pəti bu də papje tɔ̃be
. εllə lə ly.
sətε œ̃ pəti mo də la fijə ki dizε : « ʒə tə tʁuvə miɲɔ̃ e εməʁε kə ty mə dəmɑ̃də də sɔʁtiʁ avεk twa. »
apʁəz- avwaʁ ly ka la məʁə pləʁa də plys fɔʁ.

la mɔʁal də listwaʁə ε kil nə fo ʒamεz- atɑ̃dʁə kə lotʁə fasə lə pʁəmje pa mε fɔʁse lə dεstɛ̃. ɔ̃ nə sε pa sə kε fε lə lɑ̃dəmɛ̃.