Poème-France.com

Poeme : Petite MésangePetite Mésange

A toi petite mésange fragile et remplie de tristesse
Je voulais te dire que je te soutiendrais dans chacune de tes détresses
Pour toi petite mésange je serais toujours près de toi
JE t’ écouterai des heures à n’en plus finir tu peux compter sur moi

J aimerai t’aider à crier toutes ta colère, toute ta rage
Et je sais que quand le moment sera venu tu l’auras ce courage
Mais je serais encore près de toi petite mésange
Pour que tu puisses évacuer toutes ces maudites souffrances

Je voudrais être cette fée qui te protège chaque jour
Et qui te redonne le gout de vivre de jour en jour
Te faire oublier combien on t’a fait souffrir
Et pouvoir effacer tous ces horribles souvenirs

Mais pour aujourd’hui petite mésange je ne peux que t’écouter
Mais je voudrais te dire combien je t’aime, que je suis là pour t’aider
Alors n’oublie jamais que je serais toujours la pour toi
Et qu’à n’importe quel moment tu peux compter sur moi
Doodoo

PostScriptum

a toi ma soeur je t’aime et ne laisse pas tomber je suis là je t’embrasse mille baisers Doodoo


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa pətitə mezɑ̃ʒə fʁaʒilə e ʁɑ̃pli də tʁistεsə
ʒə vulε tə diʁə kə ʒə tə sutjɛ̃dʁε dɑ̃ ʃakynə də tε detʁesə
puʁ twa pətitə mezɑ̃ʒə ʒə səʁε tuʒuʁ pʁε də twa
ʒə tekutəʁε dεz- œʁz- a nɑ̃ plys finiʁ ty pø kɔ̃te syʁ mwa

ʒi εməʁε tεde a kʁje tutə ta kɔlεʁə, tutə ta ʁaʒə
e ʒə sε kə kɑ̃ lə mɔmɑ̃ səʁa vəny ty loʁa sə kuʁaʒə
mε ʒə səʁεz- ɑ̃kɔʁə pʁε də twa pətitə mezɑ̃ʒə
puʁ kə ty pɥisəz- evakɥe tutə sε moditə sufʁɑ̃sə

ʒə vudʁεz- εtʁə sεtə fe ki tə pʁɔtεʒə ʃakə ʒuʁ
e ki tə ʁədɔnə lə ɡu də vivʁə də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
tə fεʁə ublje kɔ̃bjɛ̃ ɔ̃ ta fε sufʁiʁ
e puvwaʁ efase tus sεz- ɔʁiblə suvəniʁ

mε puʁ oʒuʁdɥi pətitə mezɑ̃ʒə ʒə nə pø kə tekute
mε ʒə vudʁε tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə, kə ʒə sɥi la puʁ tεde
alɔʁ nubli ʒamε kə ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
e ka nɛ̃pɔʁtə kεl mɔmɑ̃ ty pø kɔ̃te syʁ mwa