Poème-France.com

Poeme : Celui Qui M’Inspire !Celui Qui M’Inspire !

Mon étoile bienveillante,
Ange mon innocence.
Mon soleil persan,
Sens de mon existence.
Son cœur cristalline,
Son amour m’enivre.
Lumière mon âme,
Pétale de charme.
Sa terre fertile,
Les fleurs s’épanouissent.
Nuage de mon ciel,
Gardien mes rêves,
Habite mes silences,
Sa forteresse pétillante.
De pluie m’abreuve,
Mille vents accueillent.
Mon guide de raison,
Relève le temps des saisons.
Ces baisers suaves
Apaisent ma soif.
Nuit de mes pensées,
Étincelles de voie lactée.
L’éclat de ces yeux,
Mélodie songe des cieux.
Son espoir ma boussole,
Sa vie mon envole.
Rive de son avenir,
Caresse mon désir,
Tendresse suprême,
Pour ces vers poèmes.
Celui qui m’inspire,
Sur port de son sourire !
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- etwalə bjɛ̃vεjɑ̃tə,
ɑ̃ʒə mɔ̃n- inɔsɑ̃sə.
mɔ̃ sɔlεj pεʁsɑ̃,
sɑ̃s də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə.
sɔ̃ kœʁ kʁistalinə,
sɔ̃n- amuʁ mɑ̃nivʁə.
lymjεʁə mɔ̃n- amə,
petalə də ʃaʁmə.
sa teʁə fεʁtilə,
lε flœʁ sepanuise.
nɥaʒə də mɔ̃ sjεl,
ɡaʁdjɛ̃ mε ʁεvə,
abitə mε silɑ̃sə,
sa fɔʁtəʁεsə petijɑ̃tə.
də plɥi mabʁəvə,
milə vɑ̃z- akœje.
mɔ̃ ɡidə də ʁεzɔ̃,
ʁəlεvə lə tɑ̃ dε sεzɔ̃.
sε bεze sɥavə
apεze ma swaf.
nɥi də mε pɑ̃se,
etɛ̃sεllə də vwa lakte.
lekla də sεz- iø,
melɔdi sɔ̃ʒə dε sjø.
sɔ̃n- εspwaʁ ma busɔlə,
sa vi mɔ̃n- ɑ̃vɔlə.
ʁivə də sɔ̃n- avəniʁ,
kaʁεsə mɔ̃ deziʁ,
tɑ̃dʁεsə sypʁεmə,
puʁ sε vεʁ pɔεmə.
səlɥi ki mɛ̃spiʁə,
syʁ pɔʁ də sɔ̃ suʁiʁə !