Poème-France.com

Poeme : DesirDesir

Un jour je t offrais ce cadeaux dont tu en rêve.
Ce jour la je te promet seras le plus beau jour de ta vie
Et de la mienne il sera notre jour inoubliable.
Car avoir un bébé c’est ce que tu rêve le plus au monde.
Et mon rêve c’est de le faire avec toi.
Ce bébé que l’on chérira que l’on aimera sera notre sang.
Notre vie, notre joie de vivre sa sera notre amour réuni.
Alors fais moi notre bébé que l’on aimeras plus que tous.
Ce poéme n est pa de moi mais de ma petite amie pour moi.
Jerem59500

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ʒə te ɔfʁε sə kado dɔ̃ ty ɑ̃ ʁεvə.
sə ʒuʁ la ʒə tə pʁɔmε səʁa lə plys bo ʒuʁ də ta vi
e də la mjεnə il səʁa nɔtʁə ʒuʁ inubljablə.
kaʁ avwaʁ œ̃ bebe sε sə kə ty ʁεvə lə plysz- o mɔ̃də.
e mɔ̃ ʁεvə sε də lə fεʁə avεk twa.
sə bebe kə lɔ̃ ʃeʁiʁa kə lɔ̃n- εməʁa səʁa nɔtʁə sɑ̃.
nɔtʁə vi, nɔtʁə ʒwa də vivʁə sa səʁa nɔtʁə amuʁ ʁeyni.
alɔʁ fε mwa nɔtʁə bebe kə lɔ̃n- εməʁa plys kə tus.
sə pɔemə εn ε pa də mwa mε də ma pətitə ami puʁ mwa.