Poème-France.com

Poeme : Regarde Dans Ton Coeur…Regarde Dans Ton Coeur…

Regarde ton cœur,
Voie comme il a peur,
Regarde comme il meurt,
Voie toutes ces erreurs…

Regarde ton cœur,
Voies toutes ces rancœur,
Regarde le mieux ce cœur,
Voie comme il manque de chaleur…

Regarde ton cœur,
Voie cette grande froideur,
Regarde toutes ces horreurs,
Voie qu’il cherche le bonheur…

Regarde ton cœur…
Lilith_24051

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə tɔ̃ kœʁ,
vwa kɔmə il a pœʁ,
ʁəɡaʁdə kɔmə il məʁ,
vwa tutə sεz- eʁœʁ…

ʁəɡaʁdə tɔ̃ kœʁ,
vwa tutə sε ʁɑ̃kœʁ,
ʁəɡaʁdə lə mjø sə kœʁ,
vwa kɔmə il mɑ̃kə də ʃalœʁ…

ʁəɡaʁdə tɔ̃ kœʁ,
vwa sεtə ɡʁɑ̃də fʁwadœʁ,
ʁəɡaʁdə tutə sεz- ɔʁœʁ,
vwa kil ʃεʁʃə lə bɔnœʁ…

ʁəɡaʁdə tɔ̃ kœʁ…