Poème-France.com

Poeme : Cette Aprem C Pour Toi Et MoiCette Aprem C Pour Toi Et Moi

Cette apres c’est pour toi et moi
Faut que ça slam
Ne me déçois pas
Faut que tu bouges
Et que tu danses
Sur ce son faut que tu tourne la langue
Quoique tu dises
Je serai ta femme
Quoique tu fasses
Faut que tu restes en forme
Si tu veux bouge contre moi
Si ce n’est pas toi ce sera moi

Mon bébé enbrasse moi
Emmène-moi où tu vas
Quand tembrasse comme cela
Tu sais que j’aime trop ça

Faut que ça balance
En rythme et en cadence
Faut qu’à chaque fois que j’y pense
Ça me mette en transe
Oh oh oh oh oh oh…
Il faut que ça soit chaud
C’est toi qui fait mon show
Je veux que tu membrasse sexy

Oh go go ambrasse surtout ne t’arrête pas
Fais comme si je n’existais pas
Bouge ta langue, fais-le en cadence
Reste toujours dans le bon rythme il faut que ça tourne

Oh go go embrase dans mon style si t’aimes ça
Fais comme si il n’y avait que toi
Bouge ta langue, fais-le en cadence
Ça fait Oh oh oh oh !
(K)Maureen(K)

PostScriptum

cét un ptit delire ac une copine en cours le vendredi, c ce kon alé se dire le samedi de la st valentin ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə apʁə- sε puʁ twa e mwa
fo kə sa slam
nə mə deswa pa
fo kə ty buʒə
e kə ty dɑ̃sə
syʁ sə sɔ̃ fo kə ty tuʁnə la lɑ̃ɡ
kwakə ty dizə
ʒə səʁε ta famə
kwakə ty fasə
fo kə ty ʁεstəz- ɑ̃ fɔʁmə
si ty vø buʒə kɔ̃tʁə mwa
si sə nε pa twa sə səʁa mwa

mɔ̃ bebe ɑ̃bʁasə mwa
ɑ̃mεnə mwa u ty va
kɑ̃ tɑ̃bʁasə kɔmə səla
ty sε kə ʒεmə tʁo sa

fo kə sa balɑ̃sə
ɑ̃ ʁitmə e ɑ̃ kadɑ̃sə
fo ka ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
sa mə mεtə ɑ̃ tʁɑ̃zə
ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ…
il fo kə sa swa ʃo
sε twa ki fε mɔ̃ ʃɔw
ʒə vø kə ty mɑ̃bʁasə sεksi

ɔ ɡo ɡo ɑ̃bʁasə syʁtu nə taʁεtə pa
fε kɔmə si ʒə nεɡzistε pa
buʒə ta lɑ̃ɡ, fε lə ɑ̃ kadɑ̃sə
ʁεstə tuʒuʁ dɑ̃ lə bɔ̃ ʁitmə il fo kə sa tuʁnə

ɔ ɡo ɡo ɑ̃bʁazə dɑ̃ mɔ̃ stilə si tεmə sa
fε kɔmə si il ni avε kə twa
buʒə ta lɑ̃ɡ, fε lə ɑ̃ kadɑ̃sə
sa fε ɔ ɔ ɔ ɔ !