Poème-France.com

Poeme : Je Te PleurJe Te Pleur

Mon premier amour
Ici et pour toujours
Je ne dois pas t’aimer
Mais nul ne peut m’en empêcher
Je ne peux vivre sans toi
Ma vie cesse quand tu n’es pas là
Dans mes rêves je t’ai vu
Je ne te quitterai plus
Mais mon rêve ici se termine
Il n’en restera qu’une ruine
Et dans mon cœur à jamais
Sera graver ton reflet.
Je pleure ton absence
Tes rires et tes danses
Mais l’amour fini ainsi
Il faut en payer le prix.
Meumeu

PostScriptum

ma deception


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ pʁəmje amuʁ
isi e puʁ tuʒuʁ
ʒə nə dwa pa tεme
mε nyl nə pø mɑ̃n- ɑ̃pεʃe
ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa
ma vi sεsə kɑ̃ ty nε pa la
dɑ̃ mε ʁεvə ʒə tε vy
ʒə nə tə kitəʁε plys
mε mɔ̃ ʁεvə isi sə tεʁminə
il nɑ̃ ʁεstəʁa kynə ʁɥinə
e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ a ʒamε
səʁa ɡʁave tɔ̃ ʁəflε.
ʒə plœʁə tɔ̃n- absɑ̃sə
tε ʁiʁəz- e tε dɑ̃sə
mε lamuʁ fini ɛ̃si
il fo ɑ̃ pεje lə pʁi.