Poème-France.com

Poeme : On S’OublieraOn S’Oubliera

On s’oubliera,
Sans toi je sais pas,
Et je m’accroche à toi,
Car sans toi je sais pas,
Je suis bien dans tes bras
Mais c’est sûr on s’oubliera,
C’est triste mais c’est comme ça
Si seulement j’avais encore le choix,
C’est dur à dire mais un jour on s’oubliera,
Dans nos yeux ce jour là plus rien ne brillera,
Même si je veux rêver, un jour on se séparera,
Mais j’éspère qu’il est loin, celui où on s’oubliera
-O-Xxx-O-

PostScriptum

petite angoisse que toutes les histoires doivent se terminer un jour : (


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ subljəʁa,
sɑ̃ twa ʒə sε pa,
e ʒə makʁoʃə a twa,
kaʁ sɑ̃ twa ʒə sε pa,
ʒə sɥi bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa
mε sε syʁ ɔ̃ subljəʁa,
sε tʁistə mε sε kɔmə sa
si sələmɑ̃ ʒavεz- ɑ̃kɔʁə lə ʃwa,
sε dyʁ a diʁə mεz- œ̃ ʒuʁ ɔ̃ subljəʁa,
dɑ̃ noz- iø sə ʒuʁ la plys ʁjɛ̃ nə bʁijʁa,
mεmə si ʒə vø ʁεve, œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə sepaʁəʁa,
mε ʒespεʁə kil ε lwɛ̃, səlɥi u ɔ̃ subljəʁa