Poème-France.com

Poeme : Intelligence ArtificielleIntelligence Artificielle

Si les gens se donnaient la peine de simplement faire des analogies… il y aurait moins de certitudes étriquées en ce monde.
Si les certitudes étaient moins étriquées, les gens se donneraient le monde pour simplement faire des analogies…

Toute intelligence serait artificielle dans la mesure où elle dépasserait le naturel.
Toute bêtise serait naturelle dans la mesure où elle dépasserait l’artificiel.
Toute intelligence serait naturelle dans la mesure où elle dépasserait l’artificiel.
Toute bêtise serait artificielle dans la mesure où elle dépasserait le naturel.
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si lε ʒɑ̃ sə dɔnε la pεnə də sɛ̃pləmɑ̃ fεʁə dεz- analɔʒi… il i oʁε mwɛ̃ də sεʁtitydəz- etʁikez- ɑ̃ sə mɔ̃də.
si lε sεʁtitydəz- etε mwɛ̃z- etʁike, lε ʒɑ̃ sə dɔnəʁε lə mɔ̃də puʁ sɛ̃pləmɑ̃ fεʁə dεz- analɔʒi…

tutə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə səʁε aʁtifisjεllə dɑ̃ la məzyʁə u εllə depasəʁε lə natyʁεl.
tutə bεtizə səʁε natyʁεllə dɑ̃ la məzyʁə u εllə depasəʁε laʁtifisjεl.
tutə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə səʁε natyʁεllə dɑ̃ la məzyʁə u εllə depasəʁε laʁtifisjεl.
tutə bεtizə səʁε aʁtifisjεllə dɑ̃ la məzyʁə u εllə depasəʁε lə natyʁεl.