Poème-France.com

Poeme : Je Tenterais Bien Le DiableJe Tenterais Bien Le Diable

Je tenterais bien le diable
De roulades en reculades
Je plaide coupable

Je te sais désirable
Je livrerais à la nuit mes bousculades
Je tenterais bien le diable

Pour que cela reste inoubliables
Je chanterais la ballades de tes embrassades
Je plaide coupable

Aucune forteresse n’est imprenable
Je me mettrais à table
Je tenterais bien le diable !
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tɑ̃təʁε bjɛ̃ lə djablə
də ʁuladəz- ɑ̃ ʁəkyladə
ʒə plεdə kupablə

ʒə tə sε deziʁablə
ʒə livʁəʁεz- a la nɥi mε buskyladə
ʒə tɑ̃təʁε bjɛ̃ lə djablə

puʁ kə səla ʁεstə inubljablə
ʒə ʃɑ̃təʁε la baladə də tεz- ɑ̃bʁasadə
ʒə plεdə kupablə

okynə fɔʁtəʁεsə nεt- ɛ̃pʁənablə
ʒə mə mεtʁεz- a tablə
ʒə tɑ̃təʁε bjɛ̃ lə djablə !