Poème-France.com

Poeme : Si Sa Pouvais M’Arrivé…Si Sa Pouvais M’Arrivé…

Me sentir près de toi,
Entendre ta voix
Me froller la peau
Sentir ton souffle
Qui me fait frissoner,
Ton corps me réchauffer,
T’enlacer jusqu’a n’en plus bouger
T’embrasser a longueur de jounée…
Ptite_Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mə sɑ̃tiʁ pʁε də twa,
ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
mə fʁɔle la po
sɑ̃tiʁ tɔ̃ suflə
ki mə fε fʁisɔne,
tɔ̃ kɔʁ mə ʁeʃofe,
tɑ̃lase ʒyska nɑ̃ plys buʒe
tɑ̃bʁase a lɔ̃ɡœʁ də ʒune…