Poème-France.com

Poeme : J’Ai Droit Une Seconde ChanceJ’Ai Droit Une Seconde Chance

Sur une table, on aperçoit une vase brisée
Pour le réparer il suffit de coller les débris
Ainsi un coup de pinceau pr la rendre inaperçue.

Une petite fille pleure pour sa jolie chaine brisée
Pr la consoler il suffit de remplacer la petit pièce
Quand elle le portera elle fera des sauts de joies.

Dans la rue on entend un bébé qui hurle de faim
Par chance un couple le ramène et le nourrir
Ainsi il saura les remercier de l’avoir adopter.

On rencontre une jeune femme souffrante chagrin d’amour
Pr la remplir de bonheur il suffit de lui donner une seconde chance
Elle fera tout pour que son amour illume que pour lui.

J’ai aussi droit à une seconde chance ! !
Rakia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

syʁ ynə tablə, ɔ̃n- apεʁswa ynə vazə bʁize
puʁ lə ʁepaʁe il syfi də kɔle lε debʁi
ɛ̃si œ̃ ku də pɛ̃so pe εʁ la ʁɑ̃dʁə inapεʁsɥ.

ynə pətitə fijə plœʁə puʁ sa ʒɔli ʃεnə bʁize
pe εʁ la kɔ̃sɔle il syfi də ʁɑ̃plase la pəti pjεsə
kɑ̃t- εllə lə pɔʁtəʁa εllə fəʁa dε so də ʒwa.

dɑ̃ la ʁy ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- œ̃ bebe ki yʁlə də fɛ̃
paʁ ʃɑ̃sə œ̃ kuplə lə ʁamεnə e lə nuʁʁiʁ
ɛ̃si il soʁa lε ʁəmεʁsje də lavwaʁ adɔpte.

ɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə ynə ʒənə famə sufʁɑ̃tə ʃaɡʁɛ̃ damuʁ
pe εʁ la ʁɑ̃pliʁ də bɔnœʁ il syfi də lɥi dɔne ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
εllə fəʁa tu puʁ kə sɔ̃n- amuʁ ilymə kə puʁ lɥi.

ʒε osi dʁwa a ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə ! !