Poème-France.com

Poeme : RegardRegard

Mes yeux baignés de toi, Font mon regard
Contre mon ennui, Un rempart
Prononcer ton prénom, Devient révérence
Quand à te voir, Me reste l’espérance
Sheron

PostScriptum

Cours mais présent


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεz- iø bεɲe də twa, fɔ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ
kɔ̃tʁə mɔ̃n- ɑ̃nɥi, œ̃ ʁɑ̃paʁ
pʁonɔ̃se tɔ̃ pʁenɔ̃, dəvjɛ̃ ʁeveʁɑ̃sə
kɑ̃t- a tə vwaʁ, mə ʁεstə lεspeʁɑ̃sə