Poème-France.com

Poeme : AdieuAdieu

Adieu vieillle Europe, que le diable t’emporte
Adieu vieu pays pour le ciel si brûlant des incendies
Adieu souvenirs notre vie vas finir
Adieu père et mère nous quittons se monde pour les prières
Adieu mes amis, nous sommes des hommes qui avons péris.
Spreg18

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

adjø vjε εl εl εl ə əʁɔpə, kə lə djablə tɑ̃pɔʁtə
adjø vjø pεi puʁ lə sjεl si bʁylɑ̃ dεz- ɛ̃sɑ̃di
adjø suvəniʁ nɔtʁə vi va finiʁ
adjø pεʁə e mεʁə nu kitɔ̃ sə mɔ̃də puʁ lε pʁjεʁə
adjø mεz- ami, nu sɔmə dεz- ɔmə ki avɔ̃ peʁi.