Poème-France.com

Poeme : A Soft Love.A Soft Love.

04/09/02

Doucement elle se penche,
Tu attends avec impatience,
Tes mains sur ses hanches,
Son doux baisers de délivrance…

Tu lui dis des promesses,
Elle te regardes sans cesse,
Mais les tiendras-tu ?
Elle est déjà nue.

Ses lèvres touchent les tiennes,
Et ta main frôle la sienne,
Elle offre son corps à toi,
Ne la déçois pas.

Pendant des heures,
Puis des jours,
Tu remplis son cœur,
D’un tendre amour…

Mais un matin, plus envie,
Oui, plus envie d’elle,
Elle voulais être ta vie,
Tu la trouvais si belle.

Les larmes le long de ses joues,
Tu pars, tu la bafoue,
Toutes tes promesses, elles sont ou ?
Toi, à l’amour, tu y joues…

Pauvre fille abandonnée,
Elle se sent complètement perdue,
Toute entière, elle s’est donnée,
A toi, qu’elle a tant cru.
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

zeʁo katʁə slaʃ zeʁo nəf slaʃ zeʁo dø

dusəmɑ̃ εllə sə pɑ̃ʃə,
ty atɑ̃z- avεk ɛ̃pasjɑ̃sə,
tε mɛ̃ syʁ sεz- ɑ̃ʃə,
sɔ̃ du bεze də delivʁɑ̃sə…

ty lɥi di dε pʁɔmesə,
εllə tə ʁəɡaʁdə- sɑ̃ sεsə,
mε lε tjɛ̃dʁa ty ?
εllə ε deʒa nɥ.

sε lεvʁə- tuʃe lε tjεnə,
e ta mɛ̃ fʁolə la sjεnə,
εllə ɔfʁə sɔ̃ kɔʁz- a twa,
nə la deswa pa.

pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ,
pɥi dε ʒuʁ,
ty ʁɑ̃pli sɔ̃ kœʁ,
dœ̃ tɑ̃dʁə amuʁ…

mεz- œ̃ matɛ̃, plysz- ɑ̃vi,
ui, plysz- ɑ̃vi dεllə,
εllə vulεz- εtʁə ta vi,
ty la tʁuvε si bεllə.

lε laʁmə- lə lɔ̃ də sε ʒu,
ty paʁ, ty la bafu,
tutə tε pʁɔmesə, εllə sɔ̃t- u ?
twa, a lamuʁ, ty i ʒu…

povʁə fijə abɑ̃dɔne,
εllə sə sɑ̃ kɔ̃plεtəmɑ̃ pεʁdɥ,
tutə ɑ̃tjεʁə, εllə sε dɔne,
a twa, kεllə a tɑ̃ kʁy.