Poème-France.com

Poeme : Tel Un Coucher De SoleilTel Un Coucher De Soleil

Tel un coucher de soleil
Sur le revers d’une montagne
Tes yeux tel un sortilège
Mon attirer dans un tourbillon de joie

Tel un coucher de soleil
Sur un pré a la campagne
Ton sourire tel un manège
Me fait perdre toute voie

Tel un coucher de soleil
Sur la mer couleur champagne
Ton cou tel que le liège
Mes mains si glissent avec émoi

Tel un coucher de soleil
Sur le fleuve qui stagne
Toi tel une allège
Je me repose sur toi
Cales36

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj
syʁ lə ʁəve dynə mɔ̃taɲə
tεz- iø tεl œ̃ sɔʁtilεʒə
mɔ̃n- atiʁe dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ də ʒwa

tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj
syʁ œ̃ pʁe a la kɑ̃paɲə
tɔ̃ suʁiʁə tεl œ̃ manεʒə
mə fε pεʁdʁə tutə vwa

tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj
syʁ la mεʁ kulœʁ ʃɑ̃paɲə
tɔ̃ ku tεl kə lə ljεʒə
mε mɛ̃ si ɡlise avεk emwa

tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj
syʁ lə fləvə ki staɲə
twa tεl ynə alεʒə
ʒə mə ʁəpozə syʁ twa