Poème-France.com

Poeme : J’Avais BesoinJ’Avais Besoin

J’avais besoin
D’espéré l’inéspérable
J’avais besoin
De croire en l’incroyable
J’avais besoin
De regardé l’inregardable
J’avais besoin
De toi
J’ai besoin
De voir l’invoyable
J’ai besoin
De lire l’inlisable
J’ai besoin
De pensé a l’inpensable
J’ai besoin
De toi
Je n’ai plus besoin
De croire en l’incoyable
Je n’ai plus besoin
De regardé l’inregardable
Je n’ai plus besoin
De toi.

*Jai besoin de lui comme il a besoin d’elle
Camm

PostScriptum

écrivez moi un commentaire ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒavε bəzwɛ̃
dεspeʁe linespeʁablə
ʒavε bəzwɛ̃
də kʁwaʁə ɑ̃ lɛ̃kʁwajablə
ʒavε bəzwɛ̃
də ʁəɡaʁde lɛ̃ʁəɡaʁdablə
ʒavε bəzwɛ̃
də twa
ʒε bəzwɛ̃
də vwaʁ lɛ̃vwajablə
ʒε bəzwɛ̃
də liʁə lɛ̃lizablə
ʒε bəzwɛ̃
də pɑ̃se a lɛ̃pɑ̃sablə
ʒε bəzwɛ̃
də twa
ʒə nε plys bəzwɛ̃
də kʁwaʁə ɑ̃ lɛ̃kwajablə
ʒə nε plys bəzwɛ̃
də ʁəɡaʁde lɛ̃ʁəɡaʁdablə
ʒə nε plys bəzwɛ̃
də twa.

asteʁiskə ʒε bəzwɛ̃ də lɥi kɔmə il a bəzwɛ̃ dεllə