Poème-France.com

Poeme : … Toi, Mon Rêve…… Toi, Mon Rêve…

Au cours de ma vie j’ai longtemps cherché
Et c’est hier que je t’ai enfin trouvé
Au milieu de mon rêve tu es apparu
A présent je suis éveillée et je ne te vois plus

Tu me manque terriblement
J’aimerais te revoir mon amant
Tu n’es que le fruit de mon imagination
Mais je t’aime pourtant avec passion

Lorsque tu plonge tes yeux sombres dans les miens
C’est magique je n’ai plus besoin de rien
Pour moi seule ta présence est importante
Ainsi que ta douce voix qui m’enchante

Tout tes murmures quand je m’endors
Me bercent doucement, et sans effort
Je m’envole au pays des songes
Pour te rejoindre toi mon ange

Dans mes rêves tout est si parfait
Malheureusement ce n’est pas la réalité
Tu n’es qu’une douce illusion
Une magnifique hallucination

Mais je continuerais à t’aimer
Quand dans mes draps je rêverais
Même si tu n’es pas vivant ici
Dans mes rêves tu reprendra vie.
Ramona2000

PostScriptum

Les rêves…
Laissez moi des commentaires svp ! merci bcp ! ! bizoux.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o kuʁ də ma vi ʒε lɔ̃tɑ̃ ʃεʁʃe
e sε jεʁ kə ʒə tε ɑ̃fɛ̃ tʁuve
o miljø də mɔ̃ ʁεvə ty ε apaʁy
a pʁezɑ̃ ʒə sɥiz- evεje e ʒə nə tə vwa plys

ty mə mɑ̃kə teʁibləmɑ̃
ʒεməʁε tə ʁəvwaʁ mɔ̃n- amɑ̃
ty nε kə lə fʁɥi də mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
mε ʒə tεmə puʁtɑ̃ avεk pasjɔ̃

lɔʁskə ty plɔ̃ʒə tεz- iø sɔ̃bʁə- dɑ̃ lε mjɛ̃
sε maʒikə ʒə nε plys bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃
puʁ mwa sələ ta pʁezɑ̃sə εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
ɛ̃si kə ta dusə vwa ki mɑ̃ʃɑ̃tə

tu tε myʁmyʁə kɑ̃ ʒə mɑ̃dɔʁ
mə bεʁse dusəmɑ̃, e sɑ̃z- efɔʁ
ʒə mɑ̃vɔlə o pεi dε sɔ̃ʒə
puʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə twa mɔ̃n- ɑ̃ʒə

dɑ̃ mε ʁεvə tut- ε si paʁfε
maləʁøzəmɑ̃ sə nε pa la ʁealite
ty nε kynə dusə ilyzjɔ̃
ynə maɲifikə-alysinasjɔ̃

mε ʒə kɔ̃tinɥəʁεz- a tεme
kɑ̃ dɑ̃ mε dʁa ʒə ʁεvəʁε
mεmə si ty nε pa vivɑ̃ isi
dɑ̃ mε ʁεvə ty ʁəpʁɑ̃dʁa vi.