Poème-France.com

Poeme : Je L’Aime EncoreJe L’Aime Encore

Je t’aime encore
Aujourd’hui
J’attend encore
Tes lèvres se poser
Sur les miennes
La douceur de tes mains
Qui me caressent
La chaleur de ton corps
Qui me réchauffent
Et tes tendres je t’aime
Que tu me chuchotte
A l’oreille
Mais je sais que j’attend pour rien
La douleur que je me fais
A t’aimer est immense
Mais un minus grain sable
A côté de l’amour
Que j’ai pour toi

Je T’adore ! ! -xXx-
Maryloveyou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
oʒuʁdɥi
ʒatɑ̃t- ɑ̃kɔʁə
tε lεvʁə- sə poze
syʁ lε mjεnə
la dusœʁ də tε mɛ̃
ki mə kaʁəse
la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ
ki mə ʁeʃofe
e tε tɑ̃dʁə- ʒə tεmə
kə ty mə ʃyʃɔtə
a lɔʁεjə
mε ʒə sε kə ʒatɑ̃ puʁ ʁjɛ̃
la dulœʁ kə ʒə mə fε
a tεme εt- imɑ̃sə
mεz- œ̃ minys ɡʁɛ̃ sablə
a kote də lamuʁ
kə ʒε puʁ twa

ʒə tadɔʁə ! ! iks iks iks