Poème-France.com

Poeme : Du Sang Et Des LarmesDu Sang Et Des Larmes

Toutes ces larmes
Qui naissent dans mes yeux
Qui vivent sur mes joues et
Qui meurent dans ma bouche

Ces gouttes de sang
Qui naissent sur mon corps
Qui s’écoulent les long de la lame
Avec laquelle je me fais tant de mal

Je ne sais plus si je dois
Me mutiler ou pleurer
Mais toutes ces choses
Qui coulent témoignent de mon malheur

Tout ce mal qui me force
A répéter ces gestes sanglants
Ces larmes de désespoir
Cette routine lassante

Mon corps n’est plus qu’un
Champs de bataille dévasté
Ces cicatrices marquent la fin du bonheur
Et le début du malheur

Ces marques restent à tout jamais
Gravérs dans mon corps
Et gravées dans mon cœur

Ces actes si cruelles me procurent
Une réelle sensation de bien être
Ou ça va tellement mal
Suis-je normale ?
(K)Maureen(K)

PostScriptum

c moi ya 2 ans ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tutə sε laʁmə
ki nεse dɑ̃ mεz- iø
ki vive syʁ mε ʒuz- e
ki məʁe dɑ̃ ma buʃə

sε ɡutə də sɑ̃
ki nεse syʁ mɔ̃ kɔʁ
ki sekule lε lɔ̃ də la lamə
avεk lakεllə ʒə mə fε tɑ̃ də mal

ʒə nə sε plys si ʒə dwa
mə mytile u pləʁe
mε tutə sε ʃozə
ki kule temwaɲe də mɔ̃ malœʁ

tu sə mal ki mə fɔʁsə
a ʁepete sε ʒεstə sɑ̃ɡlɑ̃
sε laʁmə- də dezεspwaʁ
sεtə ʁutinə lasɑ̃tə

mɔ̃ kɔʁ nε plys kœ̃
ʃɑ̃ də batajə devaste
sε sikatʁisə maʁke la fɛ̃ dy bɔnœʁ
e lə deby dy malœʁ

sε maʁk ʁεste a tu ʒamε
ɡʁaveʁ dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ
e ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ

sεz- aktə si kʁyεllə mə pʁɔkyʁe
ynə ʁeεllə sɑ̃sasjɔ̃ də bjɛ̃ εtʁə
u sa va tεllmɑ̃ mal
sɥi ʒə nɔʁmalə ?