Poème-France.com

Poeme : SouffleSouffle

Le vent souffle, comme des mots en colère.
Le vent souffle, sur l’ombre noire d’hier.
Le vent souffle, il m’alourdit latête.
Le vent souffle, est-ce une prière.
Ce chant pourtant connu, affole son auditoire,
Le chanteur invisible ne se laisse pas voir.
On a beau le chercher, il ne se montre pas.
On ne voit que poussière, portée, soulevée du bas ;
Avec les arbres qui dansent dans un énorme fracas.
Ils se plient, se déplient, implorent on ne sait quoi ;
Le mouvement est si fort, qu’il nous emplit d’effroi.
Si on se pose là, lachant toutes nos peurs,
Le vent souffle, bizarre, des mots pleins de douceurs.
Le vent souffle, de plus en plus serein,
Caressant, aimant, c’est le souffle divin.
NELPHETA
Nelpheta

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə vɑ̃ suflə, kɔmə dε moz- ɑ̃ kɔlεʁə.
lə vɑ̃ suflə, syʁ lɔ̃bʁə nwaʁə djεʁ.
lə vɑ̃ suflə, il maluʁdi latεtə.
lə vɑ̃ suflə, ε sə ynə pʁjεʁə.
sə ʃɑ̃ puʁtɑ̃ kɔny, afɔlə sɔ̃n- oditwaʁə,
lə ʃɑ̃tœʁ ɛ̃viziblə nə sə lεsə pa vwaʁ.
ɔ̃n- a bo lə ʃεʁʃe, il nə sə mɔ̃tʁə pa.
ɔ̃ nə vwa kə pusjεʁə, pɔʁte, suləve dy ba,
avεk lεz- aʁbʁə- ki dɑ̃se dɑ̃z- œ̃n- enɔʁmə fʁaka.
il sə plje, sə deplje, ɛ̃plɔʁe ɔ̃ nə sε kwa,
lə muvəmɑ̃ ε si fɔʁ, kil nuz- ɑ̃pli defʁwa.
si ɔ̃ sə pozə la, laʃɑ̃ tutə no pœʁ,
lə vɑ̃ suflə, bizaʁə, dε mo plɛ̃ də dusœʁ.
lə vɑ̃ suflə, də plysz- ɑ̃ plys səʁɛ̃,
kaʁesɑ̃, εmɑ̃, sε lə suflə divɛ̃.
nεlfəta