Poème-France.com

Poeme : … Pourquoi Pleurer ? ? ? …… Pourquoi Pleurer ? ? ? …

Tu es loin de moi mais au loin ta voix m’enchante,
Tu m’appelle comme un ange qui est perdu…
Et je suis la à fréquenté l’oubli Pour chasser l’ennui qui me hante,
Je passe inaperçus quand je ne t’entent plus. .
Alors je regarde ce ciel il n’y a pas de nuage pourtant il pleut devant tes yeux
Si tu acceptais L’amour qui se gaspille en moi j’en ferais une île dans ton cœur,
Ou tu pourra écouté ces mots d’amour, C’est pour ton bonheurs…
Tu sais Je les invente Pour que ton ciel soit toujours bleu. .
Pour que ta vie soit sans chagrin chaque matin,
Regarde ce cœur qui Semble vouloir te dire que tu n’existe pas pour rien…
J’imagine sentir ton corps si brûlant qu’on rêve de brûlures,
Viens je t’en prie il fait si chaud dans mes bras et Je me sens si seul avec mes blessures. .
Mes ta main dans la mienne et tu oublieras ces larmes qui te font si mal…
Ocean Crye

PostScriptum

il y avait longtemps que je n’étais plus venu sur le site mais comme on le dit on revient tjr ou l’on se sens comme chez - soit… amitié a vous ami (e) poètes merçi pour vos commentaires oceancrye


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε lwɛ̃ də mwa mεz- o lwɛ̃ ta vwa mɑ̃ʃɑ̃tə,
ty mapεllə kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ki ε pεʁdy…
e ʒə sɥi la a fʁekɑ̃te lubli puʁ ʃase lɑ̃nɥi ki mə-ɑ̃tə,
ʒə pasə inapεʁsys kɑ̃ ʒə nə tɑ̃te plys.
alɔʁ ʒə ʁəɡaʁdə sə sjεl il ni a pa də nɥaʒə puʁtɑ̃ il plø dəvɑ̃ tεz- iø
si ty aksεptε lamuʁ ki sə ɡaspijə ɑ̃ mwa ʒɑ̃ fəʁεz- ynə ilə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ,
u ty puʁʁa ekute sε mo damuʁ, sε puʁ tɔ̃ bɔnœʁ…
ty sε ʒə lεz- ɛ̃vɑ̃tə puʁ kə tɔ̃ sjεl swa tuʒuʁ blø.
puʁ kə ta vi swa sɑ̃ ʃaɡʁɛ̃ ʃakə matɛ̃,
ʁəɡaʁdə sə kœʁ ki sɑ̃blə vulwaʁ tə diʁə kə ty nεɡzistə pa puʁ ʁjɛ̃…
ʒimaʒinə sɑ̃tiʁ tɔ̃ kɔʁ si bʁylɑ̃ kɔ̃ ʁεvə də bʁylyʁə,
vjɛ̃ ʒə tɑ̃ pʁi il fε si ʃo dɑ̃ mε bʁaz- e ʒə mə sɑ̃s si səl avεk mε blesyʁə.
mε ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə e ty ubljəʁa sε laʁmə- ki tə fɔ̃ si mal…