Poème-France.com

Poeme : Je SatureJe Sature

De lassitude en dépression
De fissure en déraison
De cassure en permission
Je sature

De contradiction en plénitude
De frissons en altitude
De consolation en multitude
Je sature

De miniature en sanction
De plissure en compassion
De mesure en progréssion
Je sature

De filiation en rature
De lamentation en pâture
De signification en filature
Je sature
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də lasitydə ɑ̃ depʁesjɔ̃
də fisyʁə ɑ̃ deʁεzɔ̃
də kasyʁə ɑ̃ pεʁmisjɔ̃
ʒə satyʁə

də kɔ̃tʁadiksjɔ̃ ɑ̃ plenitydə
də fʁisɔ̃z- ɑ̃n- altitydə
də kɔ̃sɔlasjɔ̃ ɑ̃ myltitydə
ʒə satyʁə

də minjatyʁə ɑ̃ sɑ̃ksjɔ̃
də plisyʁə ɑ̃ kɔ̃pasjɔ̃
də məzyʁə ɑ̃ pʁɔɡʁesjɔ̃
ʒə satyʁə

də filjasjɔ̃ ɑ̃ ʁatyʁə
də lamɑ̃tasjɔ̃ ɑ̃ patyʁə
də siɲifikasjɔ̃ ɑ̃ filatyʁə
ʒə satyʁə