Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur SaigneMon Coeur Saigne

Mon cœur saigne,
Il saigne tellement je t’aime.
Il souffre du manque de toi.
Il souffre à cause de toi, et tu ne le sais pas.

Mon cœur pleure,
Il pleure l’amour que tu ne me donne pas,
Il se noye dans tout cet amour que je garde pour toi,
Il étouffe sous mes espoirs qui grandissent d’heures en heures.

Mon cœur crit,
Il crit et il hurle aussi.
Il ne sait plus quel chemin prendre,
Il ne sait plus comment faire pour comprendre.

Mon cœur ne sait plus,
Il t’a tellement écouté qu’il n’entends plus,
Il est malade de toi,
Il ne guérira qu’avec toi.

Mon cœur lutte contre l’amour,
Car l’amour le fait souffrir,
Car l’amour c’est le pire.
Mais luttera t-il toujours ?
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ sεɲə,
il sεɲə tεllmɑ̃ ʒə tεmə.
il sufʁə dy mɑ̃kə də twa.
il sufʁə a kozə də twa, e ty nə lə sε pa.

mɔ̃ kœʁ plœʁə,
il plœʁə lamuʁ kə ty nə mə dɔnə pa,
il sə nwaj dɑ̃ tu sεt amuʁ kə ʒə ɡaʁdə puʁ twa,
il etufə su mεz- εspwaʁ ki ɡʁɑ̃dise dœʁz- ɑ̃n- œʁ.

mɔ̃ kœʁ kʁi,
il kʁi e il yʁlə osi.
il nə sε plys kεl ʃəmɛ̃ pʁɑ̃dʁə,
il nə sε plys kɔmɑ̃ fεʁə puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə.

mɔ̃ kœʁ nə sε plys,
il ta tεllmɑ̃ ekute kil nɑ̃tɑ̃ plys,
il ε maladə də twa,
il nə ɡeʁiʁa kavεk twa.

mɔ̃ kœʁ lytə kɔ̃tʁə lamuʁ,
kaʁ lamuʁ lə fε sufʁiʁ,
kaʁ lamuʁ sε lə piʁə.
mε lytəʁa te il tuʒuʁ ?