Poème-France.com

Poeme : Kelke PoemeKelke Poeme

PostScriptum

rein a dire de plus


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

nɔ̃… ʒə nə vø plys
ʒə nə sε plys…
u ʒɑ̃ sɥi
ʒə sɥi pεʁdɥ
ki ʒə sɥi ʒə liɲɔʁə
ɑ̃kɔʁə
ʒə nə vwa kə la mɔʁ

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

ty ʒu la balɑ̃sə
ɑ̃tʁə la-εnə e lamuʁ
ty fε ʒue la kadɑ̃sə
də mɔ̃ kœʁ, ɑ̃ sε ʒuʁ
e ʒə ʒu la malʃɑ̃sə
dεspeʁe tɔ̃ ʁətuʁ,
ty ε paʁti puʁ tuʒuʁ.

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

u ε lə bɔnœʁ ?
ʒə nə vis kə mɔ̃ malœʁ !
ty ʁεɲəz- ɑ̃kɔʁə syʁ mɔ̃ kœʁ,
ɑ̃n- œ̃ ʁəɡaʁ ipnɔtizœʁ
ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ ʒə məʁ

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

o laʁʒə,
lε vaɡ klake syʁ lə ʁesif,
dε ʁoʃez- osi masif.
la kɔlεʁə dy mɔ̃də
tɔ̃bə isi ɑ̃ tʁɔ̃bə.
imaʒinə lə fytyʁ
tʁɑ̃spεʁsə tus sε myʁ !
ubli dɔ̃k tutə sεtə tɔʁtyʁə

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

εtʁɑ̃ʒə silɑ̃sə
ki sə li a mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
iɲɔʁɑ̃sə
sɑ̃ pʁydɑ̃sə
najvəte
εɡzibe
ubli la ʁealite
lε fε sɔ̃ kaʃe
la vi nε pa œ̃ ʒø
povʁə maləʁø

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

dɑ̃ sə mɔ̃də kʁyεl
puʁkwa sə batʁə ɑ̃ dɥεl
la-εnə vit
lamuʁ osi
lεsə vivʁə lεspwaʁ
sɔʁ dy nwaʁ
əlwaɲə twa də sεt ɑ̃fe
apʁoʃə e εspεʁə
œ̃ ʒuʁ ɑ̃kɔʁə
ynə vi ɑ̃n- ɔʁ
œ̃ palε də ɡlasə
ʁəɡaʁdə la mɔʁ ɑ̃ fasə
nə fε pa lə laʃə
nevitə pa la maʁʃə
afʁɔ̃tə lə mal
syʁ œ̃ pje dεstal
ʁəvjɛ̃ vɛ̃kœʁ
e ubli tε pœʁ

at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at