Poème-France.com

Poeme : A Vous Deux !A Vous Deux !

Vous qui est la haut…
Vous qui veille sur nous…
Vous qui nous manquer…

Pourquoi vous etes partie de notre monde ? ! ? !
Nous nous ennuillons de vous ! !

Chaque jour et chaque nuit
Nous dormions avec plein de joix et de bonheur…
Car nous savions que vous etiez la pour nous…
Quand nous avions des probleme…
Nous esperions que vous etes bien la ou vous etes ! ! !

Quand vous etiez dans le monde des vivant nos nuit etais pleine de couleur…
Et nos jours un debut de printemps…

Vous aimiez la vie…
Comme un bebe aime son bibron…
Vous aimiez la vie…
Comme le monde vous aimais…
Vous etiez notre source d’ispiration… ! ! !

Vous ne vouliez pas mourir…
Vous aviez pris un taxis pour vous en sortir…
Mais c un alcolique qui vous a tuer…
J’espere qui le regret car vous etiez des ange…
Des ange decendu du ciel…
Et maintenant vous etes retourner la haut…

Vous veillez sur nous…
Nous on veillais sur vous…
Quand nous etions avec vous…
Nous avions toujours les larmes au yeux…
Parce que on riais trop…
Maintenant on n’a les larmes au yeux…
Telement vous nous manquer…
Jennou

PostScriptum

Ne Jamais Conduire Au Volant Soul !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vu ki ε la-o…
vu ki vεjə syʁ nu…
vu ki nu mɑ̃ke…

puʁkwa vuz- ətə paʁti də nɔtʁə mɔ̃də ! ! !
nu nuz- ɑ̃nɥjɔ̃ də vu ! !

ʃakə ʒuʁ e ʃakə nɥi
nu dɔʁmjɔ̃z- avεk plɛ̃ də ʒwa e də bɔnœʁ…
kaʁ nu savjɔ̃ kə vuz- ətje la puʁ nu…
kɑ̃ nuz- avjɔ̃ dε pʁɔbləmə…
nuz- εspəʁjɔ̃ kə vuz- ətə bjɛ̃ la u vuz- ətə ! ! !

kɑ̃ vuz- ətje dɑ̃ lə mɔ̃də dε vivɑ̃ no nɥi ətε plεnə də kulœʁ…
e no ʒuʁz- œ̃ dəby də pʁɛ̃tɑ̃…

vuz- εmje la vi…
kɔmə œ̃ bəbə εmə sɔ̃ bibʁɔ̃…
vuz- εmje la vi…
kɔmə lə mɔ̃də vuz- εmε…
vuz- ətje nɔtʁə suʁsə dispiʁasjɔ̃… ! ! !

vu nə vulje pa muʁiʁ…
vuz- avje pʁiz- œ̃ taksi puʁ vuz- ɑ̃ sɔʁtiʁ…
mε se œ̃n- alkɔlikə ki vuz- a tɥe…
ʒεspəʁə ki lə ʁəɡʁε kaʁ vuz- ətje dεz- ɑ̃ʒə…
dεz- ɑ̃ʒə dəsɑ̃dy dy sjεl…
e mɛ̃tənɑ̃ vuz- ətə ʁətuʁne la-o…

vu vεje syʁ nu…
nuz- ɔ̃ vεjε syʁ vu…
kɑ̃ nuz- əsjɔ̃z- avεk vu…
nuz- avjɔ̃ tuʒuʁ lε laʁməz- o iø…
paʁsə kə ɔ̃ ʁjε tʁo…
mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ na lε laʁməz- o iø…
tələmɑ̃ vu nu mɑ̃ke…