Poème-France.com

Poeme : Saudades De Portugal (En Portugais)Saudades De Portugal (En Portugais)

Portugal, pequeno e silencioso
Penso em ti ao ver o horizonte
Tu que tens as flores mais lindas
E bastante maravilhoso é
O rumorejar da àgua das fontes
O aroma fresco do bom vinho
Das arvores a sombra deliciosa
As nossas aldeias sossegadas
Com suas belas casinhas brancas
Suas estreitas ruas calçetadas
Frescas cheirando a rosmaninho.

Portugal é a terra da alegria
Onde o sol é até mais alegre
E mais brilhante é a luz do dia
O ar é mais puro e saudavel
A gente é simples e humilde
A vida sempre mais amavel
O doçinho calor do nosso sol
As delicias das nossas comidas
Sao extensas as grandes vinhas
Sao grandes os sinos das ermidas
E as àguas do rio sao fresquinhas.

Portugal, como é bom recordar
As crateras à beira das praias
Moinhos de vento encantadores
Castelos erguidos nas montanhas
Passarinhos ouvem-se a cantar
Portugal terra dos pescadores
Mulheres com roupas coloridas
Ceifando grandes campos de trigo
Terra de meninas candorosas
As festas e o baile que saudade
Era o amor dos dias em rosas.

Que interessa, que me digam que
Este ou aquele pais é melhor
Que se arranja bastante dinheiro
Eu diria mesmo que é mentira
A grande fortuna és tu Portugal
Longe de ti estou prisioneiro
E com isto encontro-me pior
Por ti eu sinto grande saudade
Brevemente te irei abraçar
Viver para minha terra natal
Irei, para nunca mais te deixar.
José Azevedo

PostScriptum

Portugal je t’aime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɔʁtyɡal, pəkəno ə silɑ̃sjozo
pɑ̃so εm ti ao vεʁ o ɔʁizɔ̃tə
ty kə tɑ̃z- a flɔʁə mε lɛ̃da
ə bastɑ̃tə maʁavilozo e
o ʁymɔʁəʒaʁ da aɡa das fɔ̃tə
o aʁɔma fʁεsko do bɔm vino
das aʁvɔʁəz- a sɔ̃bʁa dəlisjoza
a nɔsaz- aldεa sɔsɡada
kɔm sɥa bəla kazina bʁɑ̃ka
sɥaz- εstʁεta ʁɥa kalsətada
fʁεska ʃεʁɑ̃do a ʁɔsmanino.

pɔʁtyɡal e a teʁa da alεɡʁja
ɔ̃də o sɔl e ate mεz- alεɡʁə
ə mε bʁilɑ̃tə e a lyz do dja
o aʁ e mε pyʁo ə sodavεl
a ʒɑ̃tə e sɛ̃pləz- ə ymildə
a vida sɑ̃pʁə mεz- amavεl
o dɔsino kalɔʁ do nɔso sɔl
a dəlisja das nɔsa kɔmida
sao εkstɑ̃saz- a ɡʁɑ̃də vina
sao ɡʁɑ̃dəz- os sino das εʁmida
ə a aɡa do ʁjo sao fʁεskina.

pɔʁtyɡal, komo e bɔm ʁəkɔʁdaʁ
a kʁatəʁaz- a bεʁa das pʁεa
mwɛ̃o də vɑ̃to ɑ̃kɑ̃tadɔʁə
kastəloz- εʁɡido nas mɔ̃tɑ̃a
pasaʁinoz- uvεm sə a kɑ̃taʁ
pɔʁtyɡal teʁa do pεskadɔʁə
myləʁə kɔm ʁupa kɔlɔʁida
sεfɑ̃do ɡʁɑ̃də kɑ̃po də tʁiɡo
teʁa də mənina kɑ̃dɔʁoza
a fεstaz- ə o bεlə kə sodadə
əʁa o amɔʁ do djaz- εm ʁoza.

kə ɛ̃təʁesa, kə mə diɡam kə
εstə u akələ pεz- e mεlɔʁ
kə sə aʁɑ̃ʒa bastɑ̃tə dinεʁo
y diʁja mεsmo kə e mɑ̃tiʁa
a ɡʁɑ̃də fɔʁtyna es ty pɔʁtyɡal
lɔ̃ʒə də ti εstu pʁizjɔnεʁo
ə kɔm isto ɑ̃kɔ̃tʁo mə pjɔʁ
pɔʁ ti y sɛ̃to ɡʁɑ̃də sodadə
bʁəvəmɑ̃tə tə iʁε abʁasaʁ
vive paʁa mina teʁa natal
iʁε, paʁa nœ̃ka mε tə dεksaʁ.