Poème-France.com

Poeme : Ne PlusNe Plus

Dur
Trop dur de ne pas t’écrire c’est comme
Demander

A l’abeille de ne plus butiner
Au poisson de cesser de faire des bulles
A l’aigle de ne plus siffler
A la tortue de ne plus faire la course avec le lièvre
A l’ours de renoncer au miel
Au chat de laisser la souris
Au chien de ne plus aboyer
A l’éléphant de se doucher sans sa trompe
A la chèvre de dormir avec le loup
Au lion de ne plus être roi
A l’autruche de ne plus être stupide
A la girafe de ne plus regarder les étoiles
Au kangourou de ne plus boxer
Au singe de ne plus faire de grimaces
A l’hippocampe de se sentir grand
Au koala de ne plus dormir
Au penda de plus goinfrer de bambou
Au caméléon de ne plus changer sa robe
A la mangouste de ne plus chasser l’insecte
A l’hippopotame de ne plus prendre de bain
A l’oursin de rentrer ses piques
A la poule de ne plus picoter
A la marmotte de se réveiller
A la puce de ne plus gratter
Au papillon de ne plus se métamorphoser
Au crocodile de renoncer a la viande
Au serpent de ne plus fourcher sa langue
A l’araignée de plus faire de toile
A la grenouille de devenir bœuf
Au raton de ne plus laver
Au pélican de bouder le poisson
A l’âne de ne plus être têtu
Sheron

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dyʁ
tʁo dyʁ də nə pa tekʁiʁə sε kɔmə
dəmɑ̃de

a labεjə də nə plys bytine
o pwasɔ̃ də sese də fεʁə dε bylə
a lεɡlə də nə plys sifle
a la tɔʁtɥ də nə plys fεʁə la kuʁsə avεk lə ljεvʁə
a luʁ də ʁənɔ̃se o mjεl
o ʃa də lεse la suʁi
o ʃjɛ̃ də nə plysz- abwaje
a lelefɑ̃ də sə duʃe sɑ̃ sa tʁɔ̃pə
a la ʃεvʁə də dɔʁmiʁ avεk lə lu
o ljɔ̃ də nə plysz- εtʁə ʁwa
a lotʁyʃə də nə plysz- εtʁə stypidə
a la ʒiʁafə də nə plys ʁəɡaʁde lεz- etwalə
o kɑ̃ɡuʁu də nə plys bɔkse
o sɛ̃ʒə də nə plys fεʁə də ɡʁimasə
a lipɔkɑ̃pə də sə sɑ̃tiʁ ɡʁɑ̃
o kɔala də nə plys dɔʁmiʁ
o pɑ̃da də plys ɡwɛ̃fʁe də bɑ̃bu
o kameleɔ̃ də nə plys ʃɑ̃ʒe sa ʁɔbə
a la mɑ̃ɡustə də nə plys ʃase lɛ̃sεktə
a lipɔpɔtamə də nə plys pʁɑ̃dʁə də bɛ̃
a luʁsɛ̃ də ʁɑ̃tʁe sε pik
a la pulə də nə plys pikɔte
a la maʁmɔtə də sə ʁevεje
a la pysə də nə plys ɡʁate
o papijɔ̃ də nə plys sə metamɔʁfoze
o kʁɔkɔdilə də ʁənɔ̃se a la vjɑ̃də
o sεʁpe də nə plys fuʁʃe sa lɑ̃ɡ
a laʁεɲe də plys fεʁə də twalə
a la ɡʁənujə də dəvəniʁ bœf
o ʁatɔ̃ də nə plys lave
o pelikɑ̃ də bude lə pwasɔ̃
a lanə də nə plysz- εtʁə tεty