Poème-France.com

Poeme : Encore Plus Loin De ToiEncore Plus Loin De Toi

Dans 1 mois je ne serais plus là
Je serais encore plus loin de Toi
Encore plus loin de tes bras
Est ce que j’aurai moins mal ?
Non sûrement pas
Mais on ne m’a pas laissé le choix
On m’a dit tu pars là bas
Que tu le veuilles ou pas
Mais moi je me batterai
Mais seulement si tu veux encore de moi
Parce que si je me bats
Ce sera pour Toi
Pour (re) découvrir cet amour qui m’a tant manqué
Cette fille que j’ai tant aimée
La solution à ce dilemme ?
Il suffirait que tu m’aimes
Et là je resterais près de Toi
Pour t’aimer
T’aimer comme jamais tu ne l’as été
Titeange

PostScriptum

Ce n’est pas un ultimatum. . just ke sans cette personne ben ji arrive pas. . alor je partirai pour la laisser. . je l’aime à en mourir. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃z- œ̃ mwa ʒə nə səʁε plys la
ʒə səʁεz- ɑ̃kɔʁə plys lwɛ̃ də twa
ɑ̃kɔʁə plys lwɛ̃ də tε bʁa
ε sə kə ʒoʁε mwɛ̃ mal ?
nɔ̃ syʁəmɑ̃ pa
mεz- ɔ̃ nə ma pa lεse lə ʃwa
ɔ̃ ma di ty paʁ la ba
kə ty lə vœjəz- u pa
mε mwa ʒə mə batəʁε
mε sələmɑ̃ si ty vøz- ɑ̃kɔʁə də mwa
paʁsə kə si ʒə mə ba
sə səʁa puʁ twa
puʁ (ʁə) dekuvʁiʁ sεt amuʁ ki ma tɑ̃ mɑ̃ke
sεtə fijə kə ʒε tɑ̃ εme
la sɔlysjɔ̃ a sə dilamə ?
il syfiʁε kə ty mεmə
e la ʒə ʁεstəʁε pʁε də twa
puʁ tεme
tεme kɔmə ʒamε ty nə la ete