Poème-France.com

Poeme : Le Trognon De La PommeLe Trognon De La Pomme

Puisque mon amour est femme
Puisque mon fils est homme
Puisqu’il ne reste que le trognon de la pomme

Je gonflerai des voiles à décoiffer la lune
Je nagerai en squale dans d’autres lagunes

Puisque mon amour est femme
Puisque mon fils est homme
Puisqu’il ne reste que le trognon de la pomme

Les filles de marin m’offriront leurs desssous
Je noierai mes embruns dans leurs corps pour dix sous

Puisque mon amour est femme
Puisque mon fils est homme
Puisqu’il ne reste que le trognon de la pomme

Je tisserai mon hamac dans les cheveux des femmes
Forniquerai dans des claques loin des brumes de Paname

Puisque mon amour est femme
Puisque mon fils est homme
Puisqu’il ne reste que le trognon de la pomme
Twiny Pinckles

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɥiskə mɔ̃n- amuʁ ε famə
pɥiskə mɔ̃ fisz- ε ɔmə
pɥiskil nə ʁεstə kə lə tʁɔɲɔ̃ də la pɔmə

ʒə ɡɔ̃fləʁε dε vwaləz- a dekwafe la lynə
ʒə naʒəʁε ɑ̃ skalə dɑ̃ dotʁə- laɡynə

pɥiskə mɔ̃n- amuʁ ε famə
pɥiskə mɔ̃ fisz- ε ɔmə
pɥiskil nə ʁεstə kə lə tʁɔɲɔ̃ də la pɔmə

lε fijə də maʁɛ̃ mɔfʁiʁɔ̃ lœʁ də εs εs εs us
ʒə nwaəʁε mεz- ɑ̃bʁœ̃ dɑ̃ lœʁ kɔʁ puʁ di- su

pɥiskə mɔ̃n- amuʁ ε famə
pɥiskə mɔ̃ fisz- ε ɔmə
pɥiskil nə ʁεstə kə lə tʁɔɲɔ̃ də la pɔmə

ʒə tisəʁε mɔ̃-amak dɑ̃ lε ʃəvø dε famə
fɔʁnikəʁε dɑ̃ dε klak lwɛ̃ dε bʁymə də panamə

pɥiskə mɔ̃n- amuʁ ε famə
pɥiskə mɔ̃ fisz- ε ɔmə
pɥiskil nə ʁεstə kə lə tʁɔɲɔ̃ də la pɔmə