Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Prose : L’Histoire De Poutia. Surréalisme Automatique.

Prose - Sans Thème -
Publié le 14/07/2012 17:32

L'écrit contient 720 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Loup Gris

L’Histoire De Poutia. Surréalisme Automatique.

-Lâchement muré dans un silence méprisant, le bourreau roi avait exilé quelques poètes qu’il avait usé après avoir décapité ceux qui lui faisaient de l’ombre. Roi en toute puissance d’un petit endroit nommé Poutie. Il faisait et exécutait sa justice personnellement, bref il se prenait pour la justice et n’était magnanime qu’envers lui même.
-Une dame à la veste orange descendit de la diligence et vint rencontrer le curé de la paroisse pour demander un exorcisme, lequel lui avait été refusé car non fondé. A peine l’avait elle vu que les soldats de pique l’enfermèrent avec un jeune homme fautif de de ses illusions. On les enferma dans une autobus proche et vide qui ne servait à rien.
-A peine enfermée, la femme se déshabilla, se mit nue et déploya deux grandes ailes de mousseline noire qu’elle cachait sous sa veste colorée. Elle fit un geste et sortit de l’air ambiant une épée argentée avec laquelle elle brisa les baies vitrées de ce malheureux autobus jaune crado.
-le jeune homme effrayé, hagard se voilait la face tandis que celle de la dame ailée prenait un aspect hideux. Une monstrueuse chaleur envahit le bus et tout s’enflamma pendant que la chose prenait son envol.
-Abasourdi, le curé regardait la scène alors qu’un assassin voulant l’absolution, pleurait en regardant ses mains vides de sens. Il était habillé comme un comte des Carpates. Avec sa longue cape noire de malheurs, doublée d’une étoffe teintée au rouge sang de ses victimes, il répétait qu’il avait un cœur mais n’avait jamais su comment s’en servir.
-Brûlé, le jouvenceau enfermé dans le bus en était sorti lui aussi. Il ressemblait à un de ces soldats jouet en plastique qui aurait été soumis à la flamme d’un chalumeau. En fait, il fondait si bien qu’il laissait des traces partout ou il passait. Avec colère, il trancha la tête de l’assassin avec une baguette de pain moisi qui traînait là ou la monstrueuse femelle avait abandonné son épée. Aussitôt après cet exploit, il disparut dans un nuage de fumée.
-Informé de ces faits étranges, le roi de Poutie, vêtu d’un manteau fait de peau de souris et coiffé d’une tête de cheval arriva dans un carrosse de cristaux fleuris. Le grand chandelier portier lui ouvrit
la porte de l’engin et le maître de ces lieux descendit par petits bonds ridicules.
- « Holà curé, quoi de neuf docteur ? » lança-t-il au prêtre… « Rien mon fils, deux Pater et Trois Ave » répondit celui-ci. « Ah bon, je vous tire mon cheval et vous salue bien haut » marmonna le roi rock n’ roller à l’adresse de l’homme d’église.
Intrigué par ce tintamarre, le loup de mère grand surgit de nulle part de fort méchante humeur ; il sauta sur le mari de la queen, lui déchira la gorge de part en part et s’enfuit en emportant le royal couvre chef !
La chauve souris humaine aux ailes de mousseline noire décrivait des cercles au-dessus de la place. Mal lui en prit, elle heurta la branche d’un vieux chêne et tomba lourdement au sol. Le loup qui avait une envie profita de l’occasion pour un accouplement contre nature avec l’étourdie.
Chose faite, il disparut dans la nuit noire lui laissant tête de cheval en cadeau. Engrossée, la chose volante ne demanda pas son reste et se volatilisa aussi dans l’ombre jaune.
On mit en eaux le roi Telet 1er et personne ne le regretta un instant. Même pas la reine qui composait des sonates avec le cuir des chapeaux mous de la noblesse.
Quelques temps plus tard, les paysans de l’endroit, qui portaient tous une jambe de bois, (Les bourges en avaient deux et les nobles trois, que voulez vous ? Ils n’avaient pas les mêmes valeurs ! )
les paysans donc racontaient à la veillée que par les nuits de pleine lune l’hiver, on pouvait apercevoir de drôles d’oiseaux noirs à quatre pattes qui hennissaient au dessus des champs d’oursins voisins tandis qu’un loup hurlait à vous faire chaud dans les veines glacées.
Moralité : Méfiez vous des tyrans, des femmes qui aiment les oranges et des loups en rut !
 • Phonétique : L’Histoire De Poutia. Surréalisme Automatique.

  laʃəmɑ̃ myʁe dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə mepʁizɑ̃, lə buʁʁo ʁwa avε εɡzile kεlk pɔεtə kil avε yze apʁεz- avwaʁ dekapite sø ki lɥi fəzε də lɔ̃bʁə. ʁwa ɑ̃ tutə pɥisɑ̃sə dœ̃ pəti ɑ̃dʁwa nɔme puti. il fəzε e εɡzekytε sa ʒystisə pεʁsɔnεllmɑ̃, bʁεf il sə pʁənε puʁ la ʒystisə e netε maɲanimə kɑ̃vεʁ lɥi mεmə.
  ynə damə a la vεstə ɔʁɑ̃ʒə desɑ̃di də la diliʒɑ̃sə e vɛ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁe lə kyʁe də la paʁwasə puʁ dəmɑ̃de œ̃n- εɡzɔʁsismə, ləkεl lɥi avε ete ʁəfyze kaʁ nɔ̃ fɔ̃de. a pεnə lavε εllə vy kə lε sɔlda də pikə lɑ̃fεʁmεʁe avεk œ̃ ʒənə ɔmə fotif də də sεz- ilyzjɔ̃. ɔ̃ lεz- ɑ̃fεʁma dɑ̃z- ynə otɔbys pʁoʃə e vidə ki nə sεʁvε a ʁjɛ̃.
  a pεnə ɑ̃fεʁme, la famə sə dezabija, sə mit nɥ e deplwaja dø ɡʁɑ̃dəz- εlə də musəlinə nwaʁə kεllə kaʃε su sa vεstə kɔlɔʁe. εllə fi œ̃ ʒεstə e sɔʁti də lεʁ ɑ̃bjɑ̃ ynə epe aʁʒɑ̃te avεk lakεllə εllə bʁiza lε bε vitʁe də sə maləʁøz- otɔbys ʒonə kʁado.
  lə ʒənə ɔmə efʁεje, aɡaʁ sə vwalε la fasə tɑ̃di kə sεllə də la damə εle pʁənε œ̃n- aspε idø. ynə mɔ̃stʁyøzə ʃalœʁ ɑ̃vai lə bys e tu sɑ̃flama pɑ̃dɑ̃ kə la ʃozə pʁənε sɔ̃n- ɑ̃vɔl.
  abazuʁdi, lə kyʁe ʁəɡaʁdε la sεnə alɔʁ kœ̃n- asasɛ̃ vulɑ̃ labsɔlysjɔ̃, pləʁε ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ sε mɛ̃ vidə də sɑ̃s. il etε-abije kɔmə œ̃ kɔmtə dε kaʁpatə. avεk sa lɔ̃ɡ kapə nwaʁə də malœʁ, duble dynə etɔfə tɛ̃te o ʁuʒə sɑ̃ də sε viktimə, il ʁepetε kil avε œ̃ kœʁ mε navε ʒamε sy kɔmɑ̃ sɑ̃ sεʁviʁ.
  bʁyle, lə ʒuvɑ̃so ɑ̃fεʁme dɑ̃ lə bys ɑ̃n- etε sɔʁti lɥi osi. il ʁəsɑ̃blε a œ̃ də sε sɔlda ʒuε ɑ̃ plastikə ki oʁε ete sumiz- a la flamə dœ̃ ʃalymo. ɑ̃ fε, il fɔ̃dε si bjɛ̃ kil lεsε dε tʁasə paʁtu u il pasε. avεk kɔlεʁə, il tʁɑ̃ʃa la tεtə də lasasɛ̃ avεk ynə baɡεtə də pɛ̃ mwazi ki tʁεnε la u la mɔ̃stʁyøzə fəmεllə avε abɑ̃dɔne sɔ̃n- epe. osito apʁε sεt εksplwa, il dispaʁy dɑ̃z- œ̃ nɥaʒə də fyme.
  ɛ̃fɔʁme də sε fεz- etʁɑ̃ʒə, lə ʁwa də puti, vεty dœ̃ mɑ̃to fε də po də suʁiz- e kwafe dynə tεtə də ʃəval aʁiva dɑ̃z- œ̃ kaʁɔsə də kʁisto fləʁi. lə ɡʁɑ̃ ʃɑ̃dəlje pɔʁtje lɥi uvʁi
  la pɔʁtə də lɑ̃ʒɛ̃ e lə mεtʁə də sε ljø desɑ̃di paʁ pəti bɔ̃ ʁidikylə.
  « ɔla kyʁe, kwa də nəf dɔktœʁ ? » lɑ̃sa til o pʁεtʁə… « ʁjɛ̃ mɔ̃ fis, dø pate e tʁwaz- avə » ʁepɔ̃di səlɥi si. « a bɔ̃, ʒə vu tiʁə mɔ̃ ʃəval e vu salɥ bjɛ̃-ot » maʁmɔna lə ʁwa ʁɔk nʁɔle a ladʁεsə də lɔmə deɡlizə.
  ɛ̃tʁiɡe paʁ sə tɛ̃tamaʁə, lə lu də mεʁə ɡʁɑ̃ syʁʒi də nylə paʁ də fɔʁ meʃɑ̃tə ymœʁ, il sota syʁ lə maʁi də la kin, lɥi deʃiʁa la ɡɔʁʒə də paʁ ɑ̃ paʁ e sɑ̃fɥi ɑ̃n- ɑ̃pɔʁtɑ̃ lə ʁwajal kuvʁə ʃεf !
  la ʃovə suʁiz- ymεnə oz- εlə də musəlinə nwaʁə dekʁivε dε sεʁkləz- o dəsy də la plasə. mal lɥi ɑ̃ pʁi, εllə œʁta la bʁɑ̃ʃə dœ̃ vjø ʃεnə e tɔ̃ba luʁdəmɑ̃ o sɔl. lə lu ki avε ynə ɑ̃vi pʁɔfita də lɔkazjɔ̃ puʁ œ̃n- akupləmɑ̃ kɔ̃tʁə natyʁə avεk letuʁdi.
  ʃozə fεtə, il dispaʁy dɑ̃ la nɥi nwaʁə lɥi lεsɑ̃ tεtə də ʃəval ɑ̃ kado. ɑ̃ɡʁɔse, la ʃozə vɔlɑ̃tə nə dəmɑ̃da pa sɔ̃ ʁεstə e sə vɔlatiliza osi dɑ̃ lɔ̃bʁə ʒonə.
  ɔ̃ mit ɑ̃n- o lə ʁwa təlε œ̃n- e e pεʁsɔnə nə lə ʁəɡʁεta œ̃n- ɛ̃stɑ̃. mεmə pa la ʁεnə ki kɔ̃pozε dε sɔnatəz- avεk lə kɥiʁ dε ʃapo mus də la nɔblεsə.
  kεlk tɑ̃ plys taʁ, lε pεizɑ̃ də lɑ̃dʁwa, ki pɔʁtε tusz- ynə ʒɑ̃bə də bwa, (ləs buʁʒəz- ɑ̃n- avε døz- e lε nɔblə tʁwa, kə vule vu ? il navε pa lε mεmə valœʁ ! )
  lε pεizɑ̃ dɔ̃k ʁakɔ̃tε a la vεje kə paʁ lε nɥi də plεnə lynə livεʁ, ɔ̃ puvε apεʁsəvwaʁ də dʁolə dwazo nwaʁz- a katʁə patə ki εnisε o dəsy dε ʃɑ̃ duʁsɛ̃ vwazɛ̃ tɑ̃di kœ̃ lu yʁlε a vu fεʁə ʃo dɑ̃ lε vεnə ɡlase.
  mɔʁalite : mefje vu dε tiʁɑ̃, dε famə ki εme lεz- ɔʁɑ̃ʒəz- e dε luz- ɑ̃ ʁyt !

PostScriptum

Essai : André Breton donne la recette de l’écriture en automate (prônée par les surréalistes) . En bref, écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous soucier de rien d’autre, en écoutant de la musique contemporaine. Plus tard, retoucher le texte originel le moins possible !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/07/2012 19:40Alliana

un conte qui nous transporte bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!

Auteur de Poésie
14/07/2012 20:17Nouga

te v’la conteur, alors fonce et ecrit d’autres histoires
bravo ami

Auteur de Poésie
15/07/2012 03:10Skrame2014

Je lu et je compte revenir pour relire...

Auteur de Poésie
15/07/2012 10:28Eden33

Tu peux continuer en hebdo ou mensuel ?
Dis, je m’abonne !
Tu m’amènes, planante, dans un nouveau ciel !
Dis, je m’abonne !

Auteur de Poésie
15/07/2012 15:53Loup Gris

Chers amis, en ce dimanche, vous me voyez ravi que cet essai, bien qu’il ne soit pas de rugby, vous le trouviez réussi! Ce qui me pousse à m’y essayer encore, d’autant plus que j’ai une abonnée déjà....Merci à tous de votre gentillesse.

Auteur de Poésie
15/07/2012 16:49Alliana

je m’abonne aussi grande fan des contes je saurais ravie de lire de nouvelles histoires
kiss

Auteur de Poésie
16/07/2012 18:50Loup Gris

Merci Alliana, j’en prends bonne note, merci pour le kiss, et au passage, je remercie Gmlavie pour son coeur.